26 August 2006

Satış bir çocuk oyunu gibidir , büyüdükçe daha da zorlaşır


10 dönüm araziyi okuma yazma bilmeyen bir çiftçi üniversite mezunu profesyonel bir satıcıdan daha kolay satar.

Siz profesyonel tavırlarla güven oluşturmaya çalışırken, saf olan köprüyü geçer.

Profesyonel yaklaşım müşteri getirir ama saf olan da batan geminin malı gibidir. Dersine iyi çalışmış bir satıcı karşısındaki müşteri tavrı her zaman olumlu değildir, standart fayda dışında bir fayda sağlayamayacağını , faydanın minimum düzeyde olacağını düşünebilir.

Birebir ilişkilerdeki profesyonel yaklaşımda belirli bir doyum noktası vardır, bundan sonraki bilinç sizi geriye götürebilir.

TwitterTakip

No comments:

free web site hit counters

Image Hosted by ImageShack.us
 
Image Hosted by ImageShack.us