10 May 2008

değişen tüketici davranışları


Home Trend dergisi için değişen tüketici davranışları üzerine verdiğim röpörtaj

Mustafa bey , tüketici seğmentlerinde nasıl bir değişim yaşıyoruz ; bu yapıyı bizim için kısaca analiz edebilir misiniz ?

Toplumun en üstündeki % 20 ‘lik kısmı tanımlamak , bir kalıbın içerisine sığdırmak oldukça zordur. En alttaki % 20 ‘lik kısımda tüketim alışkanlıkları çok benzerlik gösterirken , en üst seğmentte çok daha fazla ayrışma görüyoruz. Yurt dışındaki trendlerden de çok çabuk etkilendikleri için değişim alt seğmente nazaran çok daha hızlı oluyor.

Alt seğmenti etkileyen en önemli faktör ise yine tüketicilerin birbirleriyle olan etkileşimleri ... Buradaki tüketici davranışı bir diğerinin davranışlarını taklit etmeye çok meyilli. Bununla birlikte fiyat , promosyon ve markada bilinirlik gibi öğelere daha çabuk reaksiyon veriyorlar. Merdiven altı üreticiler olarak tabir ettiğimiz üreticilerin de ilk hedefledikleri kesim de direkt burası. Çünkü, bu kesimdeki değişim daha yavaştır , satılabilir ve taklit edilebilir ürünler ağırlıktadır ; bu özellik bu dilimi daha kolay hedef yapıyor

Bu alt kısımdaki daralmayı ve oyuncu fazlalığını sektör daha ne kadar taşıyabilir ?

Bu seğmente ürün satan firmalarda şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Ürünü satabiliyorlar ama müşteri edinemiyor , müşteri sadakati yaratamıyorlar. Zira, ürettikleri ürünlerin hemen hemen hepsi satılabilir ürünler yani diğer firmada da alternatifi olan ürünler. Bu ise firmalarının vazgeçilmez kılmıyor , fiyat gibi öğeler değiştiğinde ilişki de bitiyor. Böyle bir ticaretin devamlılık sağlaması ekonomik kurallara aykırı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemdeki elenmeyle bu seğment daha rahat bir nefes alacaktır. Ancak tamamen bitmesini de beklememek lazım. Tıpkı işsizlik rakamlarının sıfırlanamaması ya da sıfırlanmasının faydalı da olmaması gibi burada da belirli bir yüzde varolmaya devam edecektir. Bu da sizin kendinizi daha sık yenilemeniz , taklit edilemez bir esnekliğe kavuşmanız için bir motivasyon olacaktır. Ekonomi böyle bir denge ve negatif itici güçlerin de etkisiyle ilerleme sağlar. Biz Aydın Örme olarak bu tür kısa sürekli kargaşaları çok fazla önemsemiyoruz

Peki tasarım düzeyimiz böyle farklılık yaratacak bir düzeye geldi mi , nasıl bir değişimin içerisindeyiz ?

Bakın , geçenlerde yapılan bir araştırmaya göre gençlerin % 80’ lik bir kısmı kendilerini güven içinde hissetmediklerini söylüyorlar. Elbetteki bu tüketici reaksiyonunu , ruh halini ürünlerinizin tasarımına ve renklerine yansıtmak zorundasınız. Genç kesim için daha agresif , sıra dışı , gelenekselliği aşan tasarımlar üzerinde durmak zorundasınız. Dünyada bir küresel kuraklık yaşanıyor ve sizin buna duyarsız kalmanız , tüketicilerde oluşan bu bilince duyarsız kalmanız hata olur. Bu güne kadar ki çiçek ve böcek satar doğrusu kırılıyor , dış etkenler de tüketici tercihinde önemli bir rol oynuyor.

Ancak bazı ürünlerde eskinin tekrar canlanmasına da şahit oluyoruz , bunu nasıl değerlendirmek lazım ? Hatta bildiğim kadarıyla Lila Lace adında Jakar grubunda oldukça fazla çeşit sunduğunuz bir grubunuz var

Tüketiciler yeniyi arzularken eski olana , nostaljik olana da belirli bir değer verip , olumlu bakıyor. Bu da yeniliğin düzeni yok eden karmaşasında tüketicinin kendine ait olanı , değerlerini çağrıştıran öğeleri arzuladığını gösteriyor. Tasarımda modern öğeleri tercih ederken nostaljik olana da önem veriyor , tekrar biçimlendirmeye çalışıyoruz. Gelecekte de “şimdi , bugüne ait olan öğeler ” tekrar işlenerek sunulacaktır , bu çok normal

Son olarak, analiz ettiğimiz , değişen bu tüketici kitlesine nasıl ulaşmaya çalışıyorsunuz , nasıl bir streteji izliyorsunuz ?

Bakın ,Coca cola , IBM gibi firmaların marka olabilmeleri uzun bir dönemi ve oldukça maliyetli bir yatırımı gerektirdi. Oysa, Google gibi bir markanın bu süreci daha farklı bir süreçle geçtiğini görüyoruz. Reklam yatırımı yapmadan , daha kısa sürede insan deneyimine ve fonksiyonelliğe dayanan daha kısa süreli ve çok daha az maliyetli bir süreçti bu.Reklamın , tanınırlığın ve markanın oluşumunda hızlı bir kayış yaşıyoruz. Bu değişimler çerçevesinde marka olmayı bilinirlik ve reklam gibi klasik yaklaşımların ötesinde bir algılayışımız var…

Bu kısa sohbet ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekür ediyoruz…

TwitterTakip

No comments:

free web site hit counters

Image Hosted by ImageShack.us
 
Image Hosted by ImageShack.us