20 May 2008

Youtube yasağı toplumu hangi tehlikelerden korur ?Günümüzde toplumlar değişimi daha çabuk kabullenip daha çabuk adapte olurken kurumlar bu değişimi sindiremiyebiliyorlar. Müşteriler hayatın dinamizmi içerisinde daha fazlasını talep ederken , kıyaslarken firmalar “ müşteri her zaman ister “ savunmasıyla değişime direnebiliyor, maliyet gibi nedenlerle içlerine dönük kısır bir tartışmaya düşebiliyorlar. Sokak ani bir değişime hızlı tepki verip , hazır bir talep oluşturabiliyorken firma içindeki departmanlar arasındaki kopukluk bu değişimi algılamayabiliyor.

Cehalet tepki göstermez reaksiyon verir. Cehalet bir insan için olabileceği gibi bir toplum için hatta bir siyasal sistem için dahi geçerli olabilir. Bu cehaleti olgunlaşamama , sindirememe olarak da açıklayabiliriz. Youtube gibi sitelere getirilen yasaklamaların altında böyle bir olgunlaşamama reaksiyonu vardır.

Demokrasilerde genel doğru, eksi ile artının bir senteziyle toplumsal hayatta kendisini bulur. Genel doğruyu tesbit etmek , topluma bu genel doğruyu sunmaya çalışmak , ben daha iyi bilirim, mantığının yani totaliter bir bakış açısının sonucudur. Toplumu böyle bir koruma şemsiyesine aldıkça toplum , içerisindeki bireyler ve siyasal sistem büyüyemeyecek ve olgunlaşamayacaktır. Her zaman korunmaya muhtaç , reaksiyonel tepkiler veren bir çocuk gibi kalacaktır.

TwitterTakip

No comments:

free web site hit counters

Image Hosted by ImageShack.us
 
Image Hosted by ImageShack.us