17 May 2008

Pazarlama ürüne mi odaklanır , ürüne eklenen ayrıntılara mı ?


7 8 6 5 2 9 8 7 6 5 9


yukarıdaki rakamlara bir bütün olarak baktığınızda 2 rakamı için nasıl bir anlam veriyorsunuz ?


2 rakamını tek başına değerlendirdiğiniz zaman ifade ettiği değerle , bu yüksek rakamlar arasında ifade ettiği değer aynı mı ?


pazarlamayı bazen yukarıdaki rakamların verdiği mantık yanılsamasına benzetiyorum. ürününüzün ifade ettiği bir anlam var , fakat bunun yanına eklediğiniz doğru parçalarla bu ürünün anlamını , ifade ettiği değeri değiştirmeye çalışıyorsunuz


bu eklediğiniz rakamlar bazen bir renk , bazen bir logo , bazen yüksek bütçelerle reklamlarınızda kullandığınız bir ünlü oluveriyor


öyleyse pazarlamayı şu şekilde tanımlıyabilir miyiz ; ürününüzü ortaya çıkartabilecek doğru ayrıntılarla oynayabilme becerisi
TwitterTakip

No comments:

free web site hit counters

Image Hosted by ImageShack.us
 
Image Hosted by ImageShack.us