10 February 2008

Müşteriye yeni yaklaşımlar ve müşteri modelleri


1960’lı yıllarda insan kaynakları için geçerli iki teori vardı. Teori x ve Teori Y… Teori X ‘e göre çalışanlar oldukça tembel ve bilinçsizdi , katı bir hiyerarşik yönetimi gerektiriyordu , askerlikte kullanılan yönetim anlayışı model alınıyordu. Daha sonra gelişen Teori Y kuramına göre insanlar doğuştan çalışkan ya da tembeldi , genlerinde bulunan özellikler kolay kolay değişmiyordu. Bu yüzden seçim oldukça önemliydi , sonradan uygulanan pratikler davranışları etkilemiyordu.

Ekonomi ilk olarak keşfettiği üretim araçlarını son derece basit ve kabaca sınıfladı. Üretim ilk olarak Adam Smith’in tanımıyla işgücü , sermaye , arazi gibi unsurlara bölündü. İlk önce üretimi ve makineleşmeyi keşfettik. Birçok üretim modeli ortaya çıktı ama bunların verimliliği daha sonra hesaplandı .Daha sonra işgücünü keşfettik ve yukarıdaki kaba tanımlardan bugünlere insan kaynakları gibi bir bilim olgunlaştı.

Aslında ekonomi o günün en önemli unsuru üzerine yoğunlaşıp çözümler üretebiliyor.

Bugünün en önemli öğesi ise ; müşteri…

Yeni keşfedilmeye başlanan müşteri halen kapalı kapılar ardında bilinçsiz , ne istediğini bilmeyen , görüntüden etkilenen bir çocuk modellemesinde kurgulanıyor. Bundan sonraki çoğu kurgu müşteri üzerine yoğunlaşacak ve birçok yeni kavramla , yeni modellerle karşılaşacağız

TwitterTakip

1 comment:

ferah said...

Mustafa Bey Yazınız Gercekten Güzel Benim Hoşuma Gitti.Ben Biraz Daha ileri Giderek Diyorum ki Bu İnsan Denen Varlıkta Bu Hırs Olduktan Sonra (konumuz acısından --> satmak pazarlamak para kazanmak ) Uzaylılar Dünyaya inse Nasıl Onlardan Fayda Temin Ederiz Diyee Düşünür ve Onlara ne Satarak Ellerindeki Degerli Şeyleri Almaya Kalkardık Sanırım ..

Bundan onraki çoğu kurgu (uzaylı) müşteri üzerine yoğunlaşacak ve birçok yeni kavramla , yeni modellerle karşılaşırdık... :)

İnsan Bir Konu Hakkında ne Kadar Düşünürse Beyin Kapasitesi o Oranda Çalışıyor .. Blogları Bundan Cok Seviyorum ..

free web site hit counters

Image Hosted by ImageShack.us
 
Image Hosted by ImageShack.us