24 January 2007

Satış sonlandırma ve müşteri tatmini

Geçen gün okuduğum bir gazete haberine göre ; Boeing firmasıyla, yüklü miktarda uçak için pazarlık yaparlarken , Boeing yöneticisi pantolonunu aşağı indirerek ; daha verecek bir şeyimiz kalmadı , diyor ve satış gerçekleşiyor.

Aslında, çoğu müşteri satın aldığı malın uzmanı olmadığı için ne kadar karlı bir alışveriş yaptığını kestiremez. Satıcının tavırlarından , etrafındaki insanların düşüncelerinden alışverişin ne kadar karlı olduğunu anlamaya çalışır.

Burada, satıcının takındığı tavır müşterinin alışverişte karlı olduğunu düşünmesi için son derece önemlidir. Mutlu bir satıcı , müşteriyi alışverişten vazgeçirebilir.Müşteri, satıcının tavırlarına göre yeteri kadar taviz koparamadığı , satıcının çok fazla kar ettiği düşüncesine kapılabilir. Pazarlığın sonu çetin geçmediğinde , satıcı rahat tavırlar sergilediğinde müşteri yeteri kadar sert bir hamle yapamadığını düşünerek pazarlığı tekrar başlatabilir.

Gazeteye haber olan pazarlıkta, pantalonu aşağı indirmek, abartılı bir müşteriyi tatmin ederek satışı sonlandırma taktiğidir.

TwitterTakip

No comments:

free web site hit counters

Image Hosted by ImageShack.us
 
Image Hosted by ImageShack.us