01 January 2007

Vestel ve ilettiği mesaj

Beko : Bir Dünya markası
Arçelik : Arçelik demek , yenilik demek
Nıke : Just do it
Vestel : Teknolojinin Türkçesi

Mesaj olabildiğince sade olmalı ve sık sık tekrarlanmalıdır. Bu tekrarla , mesaj somut bir gerçekliğe kavuşur. Ahengli bir kelime diziliminden ziyade, somut bir cisim gibi algılanır zamanla , doğruluğundan kuşku duyulmaz.

Yukarıdaki mesajlara baktığınızda bir eylem halini içeriyor ama ya vestel’in mesajı. Vestelin mesajı bir açıklama gibi. Kastedilen, teknoloji=vestel ama bu da oldukça zorlama bir çağrışım. Bu çağrışımı yaratacak daha ahengli , daha direkt mesajı ileten , içerisinde eylem yoğunluğu bulunan bir mesaj daha doğru olurdu. Just do it , herkesin anlayabileceği ve her milletten insana hitap eden bir mesaj iken vestel’in mesajı daha lokal kalıyor. Heyecanlandırıcı yönü eksik olmakla birlikte ; yenilik gibi ilettiği bir mesaj da yok. Mesaj bir anlamda kendi kendini sınırlıyor , Türkçeye , Türk malı olmasına vurgu yapılarak milliyetçiliğin kıyısında gezinirken kendi sınırlarını da çiziyor.

Her kadın güzeldir , türü bir mesaj ; anlam derinliği olan , söylenmesi ve aklıda kalması kolay , güncel hayatta da kullanılabilecek , tüketicilerini onure edebilecek özellikler taşırken , teknolojinin Türkçesi bu noktaların hangisine yaklaşabiliyor? Arçelik, biz yenilik üretiriz mesajını veriyor ; Vestel biz Tükiyede üretiriz , Türk malıyız mesajını. Vestelin yaptığı reklam harcamalarını bu kadar dolaylı anlamlar taşıyan , kırık mesajlar içeren bir mesajın üzerine inşia etmesi Vestel gibi bir firma için hayal kırıklığı.

TwitterTakip

No comments:

free web site hit counters

Image Hosted by ImageShack.us
 
Image Hosted by ImageShack.us