05 November 2005

Bir Marka olarak Tarzan


Tarzan ıssız bir ormanda niçin avazı çıktığı kadar bağırıyordu.
Yoksa bağırdığı için mi bir kahraman olarak farkılılaşıyor , bir kimlik kazanıyor ve aklımızda somut bir yer işgal ediyordu.
Hep iyi rolde olduğu için mi seyirci kendisiyle özdeşim kuruyor ve böylece pozitif bir imaja bürünüyor …
Aslında bunlar uzatılabilir ama önemli olan reklamcının insan algısı üzerinde amaçladığı değişimi ve bakış açısını bu kahramanın yakalamış olması. Farklı olma , kimlik ve ruh , özdeşleşme , abartıya rağmen inandırıcı olabilme özelliği. Bilim nasıl doğayı ve sistemi taklit ederek çözüm üretebiliyorsa , reklamcı da insan algısını insanların kahramanlarıyla , mitleriyle kurduğu ilişkiyi çözümleyerek çıkarımlarda bulunabilir , yöntemler ortaya koyabilir. Yasak elmayı yemek istisnai ve mitolojik bir olay değil , yasağa duyulan arzu , pişmanlıktan alınan haz gibi insan bilinçaltının düğümleridir.

TwitterTakip

No comments:

free web site hit counters

Image Hosted by ImageShack.us
 
Image Hosted by ImageShack.us