04 February 2007

Medeniyetler - kuşaklar çatışması


Amerikalı yazar Hungtington 93 yılında yazdığı makalede gelecek yıllarda oluşabilecek medeniyetler çatışmasından bahsediyordu. Yaşamdaki hızlı değişim insanları yeniden bir kimlik arayışına itecek ve insanlar kendilerini tanımlamak zorunda kalacaklardı. Kendilerini tanımlarken , ne olmadıklarından yola çıkarak , yani düşmanı tanımlayarak kendi kimliklerini oluşturacaklardı. Ne olduğunu bilmek , ne olmadığını bilmekti.

Doğruluğu tartışılır bir teori olmasına rağmen, doğru bir yanı da olduğu kesin. Benzer çatışmalar değişimle birlikte her an ortaya çıkabilecek, eski ile yeninin birbirini hazmedememesinin sonuçlarıdır.

10 yıl sonra şirketlerdeki en büyük çatışmanın temel nedenleri ne olacak, sizce ? Bugüne kadar ki en büyük problemi , şirketlerin babadan oğula geçen bir yönetim düzeniyle yönetilerek kurumsal yapısını oluşturamaması, olarak tanımlayabilir miyiz ? Merkezden bir yönetim , verimliliğe göre değil merkeze yakınlığa göre ödüllendirme … Halen, Türkiye’deki birçok şirketin haritasında bu çizgiler hakimdir.

Zamanın hızlı değişiminin kuşaklar arasındaki farklılığı daha da belirginleştirdiğini fark ettiniz mi? Bilgisayar çağını daha 5-6 yıl önce yaşamışken , şimdiki kuşak internet dünyasında daha hızlı seyahat ediyor. Hayal gücü dünyası daha sanal bir dünyada şekillenip , kısıtlı bir çevre içerisinde oluşmuş lokal ilişkileri yadırgayabiliyor. Sanal dünyanın içerisinde, daha rasyonel davranabilip , hızlı karar verme , keşfetme, yaratma gibi kavramlarla motive olan bir bilinç yapısı oluşturabiliyor. Toplumsal kültürden sıyrılarak daha bireysel değerler oluşturup , kendi kimliğini tanımlayabiliyor. Toplumsal kültür içerisinde harmanlanmış , benzer değerlere sahip olup , benzer tepkileri verebilecek bir kitle yok artık karşınızda.

Uzaktan seyrederek baktığımız ve davranışlarını , yaşam biçimlerini anlayamadığımız , şimdilik küçük oldukları için sempatiyle karşıladığımız bu kuşak iş hayatına atılıp yanımızdaki masayı paylaştığında , Hungtingtonun çatışma teorisine benzer bir medeniyetler çatışması yaşayabilir miyiz ?

TwitterTakip

No comments:

free web site hit counters

Image Hosted by ImageShack.us
 
Image Hosted by ImageShack.us