09 January 2011

Amerika Dünyanın Jandarması haline nasıl geldi ? Dünyayı yönetme konusunda psikolojik bir araç...

Bir bölgeden terörist bir saldırı olduğunda Devletler hemen cezalandırmaya yönelirler. Devletlerin eskiden kalma , intikam duygusuyla giriştikleri ilk refleksel harekettir bu. Oysa, insanlar bölgeleri karışık olduğunda terörizme destek verme olasılıkları daha yüksektir. İnsanlar refah içinde yaşadıklarında refahlarını kaybetmekten korkarlar, ancak refah olmadığında kaybedecekleri hiçbir şey yoktur. Devlet cezalandırmaya yöneldikçe koşullar daha da ağırlaşır, ağırlaştıkça terörizm için nedenler artar. Bir süre sonra terörizm bölgenin illegal ekonomisi haline gelir, bireyler terörizm ile toplumda bir kimlik edinebilirler, kendi içlerinde bir hiyerarşi mekanizması kurulur. Şiddetin nasıl şiddet üreten bir mekanizma haline gelebildiğini görebiliyor musunuz ?

Ancak, bunun karşısındaki devletin de bir bildiği , devletlerin de bir hesabı vardır. Şiddet ortaya çıktıkça , ortaya bir düşman çıkmıştır, bu düşman karşısında halk devlet etrafında kenetlenir, askeriye gibi bazı kurumlar ön plana çıkar. Devlet cephesinde de yeni bir ekonomi, yeni bir hiyerarşi oluşmuştur.

Irak ve Afganistan terör olayları bölgede bir terör ekonomisi, yeni güçler ortaya çıkardı.

Bu terör tehdidine karşı Amerika , Dünya’nın jandarma gücü olarak ortaya çıktı, kendisine böyle bir kimlik edindi. Bu kimlik etrafında yeni bölgesel güçler , yeni ekonomiler oluşuyor.

Amerika terörist saldırı sonucunda “ önleyici güç “ kavramı altında yeni bir strateji geliştirdi, buna göre Dünyanın her hangi bir bölgesine müdahale edebiliyor, terör Amerikaya müdahale hakkı kazandırdı, bu hareketini meşrulaştırdı.

Bataklık sinek üretir ama aynı zamanda “sinek kovucular” da ortaya çıkartır, sineklere değil, bu sinek kovuculara bakmak lazım..

TwitterTakip

No comments:

free web site hit counters

Image Hosted by ImageShack.us
 
Image Hosted by ImageShack.us